Hu | En | icon-facebook icon-youtube

Első ütem: A kutyák nem csak szabadon szaladgálhatnak, de játszóteret is kapnak

A Városliget park rehabilitáció első ütemének részeként több mint 5000 négyzetméterrel nő a park zöld területe azáltal, hogy lebontásra kerülnek az Állatorvosi Rendelő romos, és használaton kívüli épületei, és a területet visszaadjuk a zöld növényeknek. A park Hermina út felöli részén összesen 10 000 négyzetmétert fog érinteni a felújítás, amelynek részeként létrejön egy hatalmas kutya játszótér annak érdekében, hogy a kutyákat ne csak szabadon sétáltatni lehessen a ligeten belül, hanem a gazdák és kedvenceik közös élményeket is szerezhessenek.

Pillanatképek a romos, elbontandó épületekről

Civil egyeztetések 

A Városliget tájépítészeti pályázatán nyertes Garten Studio feladata volt, hogy a park terveinek kialakítása során társadalmi egyeztetéseket folytasson a parkhasználók különböző csoportjaival, így a kutyatartók képviselőivel is. A park fejlesztésével kapcsolatos társadalmi egyeztetések céljára megszervezett Liget Park Fórumokon részt vett többek közt az EB-OVO Egyesület, a ZöldEb Egyesület és az Országos Állatvédőrség Alapítvány is. A Városliget Zrt. megbízta az EB OVO Egyesületet, hogy olyan komplex javaslatcsomagot állítson össze, amely a kutyatartók és a kutyák valamennyi igényét tartalmazza.

 

A javaslatokat a tervezők igyekeztek maximálisan szem előtt tartani, és egy platformra hozni  a városligeti kutyázás kérdésében állást foglaló többi társadalmi csoport véleményével, érdekeivel is, elsősorban a kutyás területek elhelyezkedésével, esetleges lehatárolásával kapcsolatban. A gazdik szervezetei alapvetően a szabadon kutyázás mellett foglaltak állást, mindemellett a Városliget megújítási terveinek a jogszabályi előírásoknak és a békés egymás mellett élés normáinak is meg kell felelni. 

A kutyás élményparkokkal és az integrált területtel kapcsolatban a kutyások megfogalmazták, hogy a Hermina úti és az Ajtósi Dürer sornál kialakítandó kutyás élményparkok kerítésének kialakításakor a tervezők gondoskodjanak a természetes zajvédelemről. Biztonsági okokból kérték zsilipes belépőkapu létesítését, valamint a kutyák kikötésére alkalmas eszköz elhelyezését. Jelezték, hogy a terület rendeltetésszerű használata érdekében, szükség lesz tájékoztató táblák, használati utasítások, valamint kutyapiszok gyűjtők kihelyezésére. A játékok terén térplasztikákra, szlalomra, dombba vájt alagutakra valamint enyhébb szögű és széles rámpákra mutatkozott igény – alapvetően egyszerű, letisztult formákat kértek a kutyatartók. Az egyéb aktivitásokhoz, például szaladgálás, fogócskázás, ásás, valamint a gyep tehermentesítéséhez egy homokos területet is kértek a kutyatartók. A listájukon szerepelt továbbá egy vizes játszóhely is, amely organikus formában, különböző terepelemekkel kombinálva szintén terepe a kutyákkal közös élményeknek. Alapvető igény mutatkozott még az itató és csutakoló alkalmatosságokra, a gazdák pihenését szolgáló utcabútorokra, illetve arra, hogy a terület kivilágítása reggel és este is legyen megoldott, hiszen a legtöbbeknek ilyenkor van ideje a kedvenceire. 

A városligeti park teljes körű megújításának megvalósításával megbízott szakemberek mindezeket a kéréseket a legnagyobb mértékben igyekeztek figyelembe venni, és ennek eredményeként a Városliget parkjának megújítására vonatkozó, nemrégiben bemutatott tervekben gyakorlatilag maradéktalanul visszaköszönnek a fent említett elemek. 

Munkálatok, eredmények 

A megújítás keretén belül lebontják a volt Állatorvosi Rendelő romos, és használaton kívüli épületeit, valamint eltávolítják az épületek közötti és körülötti beton és aszfalt burkolatot. Az épületet kiszolgáló közművek elbontásakor elvégzik a terület szakszerű azbeszt közműmentesítését is. 

A területen 5280 négyzetméter alapterületen 1,2 méter magas áttört kerítéssel határolt, vizes élmény területekkel gazdagított, a kutyák ügyességét fejlesztő pálya és játszótér kerül kialakításra. A kutya játszótérnek a Városligeti körútról két, a Bethesda utcáról egy, a Hermina útról pedig szintén egy bejárata létesül, közülük három, 1 méter széles kapu, míg a Hermina út felől zsilipes rendszerű, kettős kapuzat épül, hogy a kutyák véletlenül se tudjanak a forgalmas út felé kijutni. 

A kutya élményparkon belül a meglévő Pántlika étterem felé eső részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktér jön létre olyan ügyességi elemek beépítésével, mint például szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak. A terepalakulatok tövében kisebb homokos felületeket hoznak létre, hogy a szabad ásás élményét biztosítani lehessen a kutyák számára. A játéktérhez kapcsolódóan a terület nyugati oldalán egyedi betonozott medencét magába foglaló vizes pancsolót alakítanak ki, egyik oldalán magasított peremmel. 

A meglévő aszfaltozott utat elbontják, helyette a kutyafuttató feltáró útját 2 méter szélességben vízáteresztő, stabilizált, szórt burkolattal alakítják ki. A Liget felőli bejárat mellett kutyafürdető lesz, alatta vízáteresztő gumiburkolattal. A futtatóban jó minőségű, taposást tűrő felületet fognak kialakítani.

Az első ütem által érintett fák

Az első ütem által érintett területeken egyidejűleg megkezdődik a park faállományának megújítása is. A beteg és balesetveszélyes, vagy invazív fajokat eltávolítják, helyükre pedig őshonos, várostűrő egyedeket telepítenek. Ez elválaszthatatlan része a parkfenntartásnak, ugyanakkor minden eltávolított példány helyett új, egészséges fákat ültetnek. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes, az első ütem által érintett fát részletesen, minden kertészeti szempontra kiterjedő vizsgálat alá vetnek, amely alapján nagy biztonsággal megállapítható a szükséges beavatkozás. Ezt a folyamatot a vonatkozó jogszabályoknál is szigorúbb előírásokat tartalmazó Városligeti Faápolási Protokoll szabályozza, mely elérhető a Liget Budapest honlapján.

A területen pótlandó fák Városligeti Faápolási Protokoll szerinti vizsgálatai:

14VL224/71

14VL224/77

14VL224/103

14VL224/103A

14VL225/21

14VL225/23

14VL225/55

14VL225/88

14VL225/90

14VL225/91

14VL225/96

14VL225/97

14VL225/98

14VL225/99

14VL225/100

14VL225/101

 

TERÜLET

ÁTÜLTETÉS

KIVÁGÁS

ÜLTETÉS

Szépművészeti M.

0 fa

0 fa

12 fa

Kutyás élménypark

0 fa

16 fa

44 fa

Vakok kertje

6 fa

8 fa

6 fa

Sportpályák

13 fa

14 fa

5 fa

Összesen

19 fa

38 fa

67 fa

Vissza a lap tetejére ▲