Hu | En | icon-facebook icon-youtube Instagram

Folytatódik a Petőfi Csarnok bontása

Az Új Nemzeti Galéria építésének előkészítéseként folytatódnak a Petőfi Csarnok bontási munkálatai. Az épület látható részének elbontását követően most elszállítják a felszínen található, az egészségre közvetlenül nem veszélyes, kötött formájú azbesztcement tartalmú építőelemeket is, ezt követően pedig elvégzik a térszint alatti közművek feltárását és a szükséges mentesítést.

A Petőfi Csarnok felszínen látható épületének eltűnésével a bontási munkálatok első fázisa a nyáron lezárult. Ezen munkálatok keretében még februárban sor került a szigeteléshez használt azbeszt szakszerű elszállítására, így a területet mentesítették az egészségre esetlegesen káros anyagoktól, amit a Kör-Ker Kft. vizsgálólaboratóriumának felszíni felmérése is megerősített. Október 17-én megkezdődik a Petőfi Csarnok térszint alatti bontásának előkészítése, melyet követően jövőre elindulhat az új Nemzeti Galéria kivitelezése.

A most kezdődő munkálatok első ütemében a teljes terület (mintegy 17000 négyzetméter) felszínéről végleges lerakóhelyre szállítják, és ott tárolják az összegyűjtött, kötött azbesztcement tartalmú építési elemeket.

A második ütemben megtörténik a térszint alatti területek felmérése, hogy megállapítsák, található-e azbeszt tartalmú anyag a térszint alatt a bontási törmelékben, a talajban, illetve a közművekben. A feltárás során három, a volt Petőfi Csarnok bontási területét keresztező kutatóárok létesül a meglévő közműveket keresztező irányban, a nem bolygatott talajszint elérésig, ahol indokolt, ott a csatornahálózat mélységéig. A kutatóárkok alapján meghatározható az eredeti talaj szintje, amely alatt további azbeszttörmelék jelenléte kizárható.

A kutatóárkok vizsgálatát követően a 20mx20m-es parcellákra osztott területeken talajfúrások, talajmintavételek készülnek az eredeti talajszintig. Azokon a területrészeken, ahol esetlegesen azbeszttartalmú anyag található a mintákban, további mintavételezés történik kisebb felbontású hálóban a szennyezett területrész pontos lokalizálása, mennyiségi meghatározása érdekében. A vizsgálatokból nyert információk alapján megállapítható lesz az esetlegesen azbeszttartalmú anyaggal szennyezett területrészek horizontális, illetve vertikális lehatárolása. Amennyiben található a felszín alatt azbeszttartalmú anyag, illetve kötött formájú azbesztcementet tartalmazó közmű elem, elvégzik azok szakszerű kibontását és elszállítását.

A maximális biztonság és az azbeszt kérdés megnyugtató rendezése érdekében az előkészületektől kezdve egészen a munkálatok lezárásáig folyamatosan mérni fogják a légtér azbesztrost-koncentrációját a helyszínre telepített akkreditált vizsgálólaboratóriummal. Az azbeszt tartalmú anyagok elszállításával kapcsolatos feladatokat a jogszabályok alapján kötelező védőruhában végezni akkor is, ha nem az egészségre közvetlenül ártalmas azbeszt feltárásáról és elszállításáról van szó.

A munkálatok irányítását a Városliget Zrt. megbízásából a jelentős szakmai tapasztalattal bíró Kör-Ker Kft. végzi el 2017. október 17-től.  A cég 23 éves szakmai múlttal és számos szakirányú  referenciával rendelkezik.

A Liget Budapest Projekt megvalósításával valamennyi korábban használt elavult, vagy egészségre ártalmas technológia – így az azbeszt is - eltűnik a Városligetből. Célunk, hogy ezektől teljes mértékben megtisztítsuk és zöldfelületeiben bővítsük Európa egyik legelső közparkját.

 

Back to top ▲