Hu | En | icon-facebook icon-youtube Instagram

Közbiztonság a Majálison

A hétvégén hagyományosan több szervező is tartott majálist a Városligetben. Sajnos ezek kapcsán panaszok érkeztek hozzánk a közbiztonsággal, illetve a közlekedési, parkolási szabályok betartásával kapcsolatosan.

A Városliget Zrt. számára kiemelten fontos a Ligetbe érkezők biztonsága, éppen ezért a területhasznosítási kérelmek kiadását megelőzően minden alkalommal vizsgáljuk, hogy a rendezvényszervező cég maradéktalanul megfelel-e a kérelemben foglalt feltételeknek.

A helyszínen a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság ellenőrzi a Városligetbe kitelepülő bérlőket, hogy érvényes és betartják a Városliget Zrt-vel megkötött közterület-használati megállapodást, valamint a védett övezetbe való behajtások jogszerűségét, a parkolások esetén a jogszabályok betartását, zöldterülettel összefüggő egyéb jogsértéseket. Emellett a turisztikai szezonban, és nagyobb rendezvények alkalmával folyamatos járőrszolgálatot tart és szükség esetén intézkedik, részt vesz a rendezvénybiztosítási feladatok ellátásában.

A Városliget Zrt. a hét végén történt szabálysértések ügyében kivizsgálást kezdeményezett az illetékes szerveknél annak érdekében, hogy mindent megtegyen az idelátogatók biztonságának a szavatolása érdekében.

Back to top ▲