Hu | En | icon-facebook icon-youtube Instagram

Megújul a faállomány a Városligetben

A Városliget gondozásával megbízott Főkert Zrt. felmérése szerint a park fáinak 85 százaléka ápolásra szorul, 12 százaléka pedig egyenesen balesetveszélyes. Egy komplex ökológiai felmérés azt is kimutatta, hogy a közpark szegényes élővilága magán viseli a több évtizedes gondozatlanság nyomait. A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló, a teljes parkra kiterjedő megújításnál kiemelten fontos szempont a balesetveszély kiküszöbölése, hogy a Városligetben álló fák ne veszélyeztessék a park használóinak épségét.

A Liget Budapest Projekt megvalósítása során Magyarország történetének legnagyobb szabású kert- és tájépítészeti programját hajtják végre azzal a céllal, hogy az ország legrégebbi, sokak által pihenésre, sportolásra, kikapcsolódásra használt Városliget újra élményt tudjon adni a látogatóinak. A park megújítása során eltűnnek a feleslegesen nagy területet elfoglaló, töredezett útburkolatok, a használton kívüli, leromlott állapotú épületek, a ligetet övező kősivatag parkolók, valamint az autóforgalom. Helyüket átveszik a szépen felújított zöld felületek, a gyerekek igényei szerint megvalósított biztonságos játszóhelyek, a korszerű sportpályák, az újonnan létrehozott bicikliutak, és a kutyások számára kialakított élményparkok. 

Fákat ültetnek a parkmegújítás első ütemében a Városligetben

A Liget megújításával megbízott Városliget Zrt. a Liget teljes zöldfelületéért felelős, így különös gondot kell fordítania a mintegy 7100 egyedet számláló faállomány ápolására, táplálására, öntözésére, a betegek szakszerű kezelésére, gondozására, szükségszerű ritkítására. Ezen feladatok között hangsúlyos szerepet kap a fák víz- és tápanyag-utánpótlása, a metszés, a növény-egészségügyi beavatkozások, valamint az emberi életet-, egészségét veszélyeztető részek eltávolítása, valamint az állagmegóvás. Mindemellett fatelepítés is lesz a ligetben: elsősorban a történetiségnek megfelelő térstruktúra kialakítása a cél, illetve a lombkoronaszint kiegészítése, a flóra revitalizálása. Ez a munka kiterjed a meglévő burkolatok helyén létrehozott zöldfelületek fásítására, illetve a hiányos fasorok kiegészítésére is a liget belsejében. 

Pontos nyilvántartás és állapotfelmérés a fákról

Ahhoz, hogy ez a munka megalapozott lehessen, a park napi szintű gondozását végző Főkert Zrt. összeállította a Városliget fakataszterét, a valaha volt legpontosabb és legrészletesebb állapotfelmérő leltárt az itteni fákról. A fakataszter elsődleges célja az adott területen álló fák kertészeti szakmai nyilvántartása, ezzel elősegítve a fenntartási munkák technológiai tervezhetőségét, időrendi meghatározását. Emellett a jövőben telepítendő és átültetendő fák, illetve a meglévő faállomány védelmének érdekében a tervezők ökológiai kockázatelemzést is végeztek és létrehoztak egy osztályozó táblázatot, amelyben minden egyes fáról további adatokat gyűjtöttek. Így a szükséges közművek nyomvonalának meghatározásánál ennek az adatbázisnak a segítségével a tervezők megfelelő információval rendelkezhetnek majd a fák gyökérzetének kiterjedéséről, és ennek figyelembevételével tervezhetik meg az optimális elhelyezésüket.

Jól érzik magukat az átültetett fák a Városligetben 

A fák nyilvántartása mellett egészségük megőrzése érdekében különösen fontos, hogy elvégezzék az indokolt beavatkozásokat, ezért elengedhetetlen a fák alapos, minden kertészeti szempontra kiterjedő felmérése, amelynek alapján meghatározható a megfelelő kezelés. A fák első állapot meghatározása a már említett fakataszteri bejárásokon történik. Ez a módszer elsősorban a fa egyes szerveinek vizsgálata, áttekintése, lényegében egy általános állapotvizsgálat. Amennyiben a fakataszteri ellenőrzéskor nem állapítható meg egyértelműen a fa állapota és kora, akkor további részletes vizsgálatot is végeznek. A Városliget Zrt. kertészeti és dendrológus szakemberek bevonásával kialakított egy többlépcsős vizsgálati rendszert, a Városligeti Faápolási Protokollt, amely a hatályos jogszabályokon alapul, de még azoknál is jóval szigorúbb feltételeket tartalmaz. A Faápolási Protokoll alapján végzett favizsgálat célja a növény és közvetlen környezetének figyelembevételével a fa fizikai és élettani tulajdonságainak leírása, a lehetséges veszélyforrások felderítése és minél részletesebb kivizsgálása. A favizsgálat összetett folyamat, egyes elemei egymásra épülnek; a vizsgálat addig folyik, amíg egyértelmű eredmény nem születik. A vizsgálatot legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező, a fa élettani és fizikai tulajdonságait jól ismerő, „fából olvasni tudó” szakemberek, dendrológusok végzik. A vizsgálatok lezárulta után, a folyamatban részvevő összes szakértő véleményének figyelembevételével születik döntés a fa további sorsáról. 

A Liget Budapest honlapján nyilvánosan elérhető Városligeti Faápolási Protokoll a garancia arra, hogy a szakemberek hozzáadott tudása alapján, a jogszabályi környezetnek megfelelően és a közvélemény számára is teljes mértékben átláthatóan zajlik majd le a faállomány megújítása Budapest kedvenc közparkjában. 

Elkezdődött a parkmegújítás első üteme

Alapos előkészítő munka és kiterjedt társadalmi egyeztetést követően októberben megkezdődött a Városliget 100 hektáros parkját érintő kert- és tájépítészeti megújítás első üteme. Ennek keretében elkezdődik a Vakok kertje, az új sportpályák és a kutya élménypark teljes növény- és faállományának megújítását is, amelynek első lépéseként összesen 17 új, egészséges és ligethonos faegyedet ültettek el, és amelyet további 50 követ majd jövő márciusig. Ezzel párhuzamosan pedig eltávolítottak 38 menthetetlenül beteg, balesetveszélyes, vagy a ligetbe nem való, invazív fajtájú faegyedet. 

A fák eltávolítását megelőzte egy teljeskörű, a Városligeti Faápolási Protokoll szerint végrehajtott vizsgálat, amelyekből kiderült, hogy ezek a fák betegek, balesetveszélyesek, így kivágásra érettek. A Városligeti Faápolási Protokoll alapján elkészített vizsgálatok egyesével megtekinthetőek a Liget Budapest Projekt honlapján mindhárom érintett területre vonatkozóan, amelyekből részletesen és több szakember egybehangzó véleménye alapján kiderül, hogy miért van szükség ezen egyedek eltávolítására. 

A park megújítás első ütemében jövő márciusig összesen 19 fa átültetésére, illetve 67 új példányt elültetésére is sor kerül, amelyek közül 17, november folyamán már be is költözött a ligetbe. A park megújítás első ütemének befejeztével összességében jóval több, csak egészséges, ligethonos és várostűrő fajtájú fa lesz.

Back to top ▲