Hu | En | icon-facebook icon-youtube Instagram

Válasz a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport megkeresésére

Nemrégiben levélben kereste meg a Liget Budapest Projektet a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport, amelyre itt olvasható a Városliget Zrt. válasza.

 

Greenpeace Magyarország
Gadó György Pál kampányfelelős részére

Levegő Munkacsoport
Horváth Zsolt projektvezető részére

 

 

Tisztelt Gadó György Pál Úr! Tisztelt Horváth Zsolt Úr!

Köszönettel vettük nyílt levelüket a Liget megújításával kapcsolatban. A Városliget Zrt. számára kiemelten fontos, hogy az épített és természeti környezet évszázados összhangja miatt méltán népszerű Városliget megújítása széles társadalmi érdeklődés mellett, teljes transzparenciával valósuljon meg.

A Liget Budapest Projekt megvalósításával megbízott Városliget Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi egészséges fát megtartson, a betegeket kezelje és a Liget Budapest Projekt eredményeként megújuljon a park növény- és állatvilága. (A korábbi, Városligeten belüli sikeres faátültetésekről itt tájékozódhat: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/remekul-vannak-az-atultetett-fak-a-liget-koezepen)

Persányi Miklós miniszteri biztos vezetésével több hónapon át tartó széleskörű társadalmi egyeztetés zajlott, amelynek során 118, elsősorban a Városligetet aktívan használó szervezet, intézmény és közösség összesen 558 észrevételt és javaslatot fogalmazott meg a Liget parkjának fejlesztésével kapcsolatban (a szervezetektől érkezett felvetéseket, és az azokra adott válaszokat itt tekinthetik meg: http://www.varosligetpark.hu/?page_id=296). Mindezek nagy részét – mintegy 90%-át – ténylegesen sikerült is befogadni, így be is kerültek a Garten Studio parkrehabilitációs vázlatterveibe, amelyeket a 2017. június 9-én megrendezett Liget Park Fórumon mutattak be (az előadásról készült videofilmet itt tekintheti meg: http://www.varosligetpark.hu/?page_id=58). Az eseményen a meghívott több mint száz szervezet – így mások mellett a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport is – részletekbe menően megismerhette a Városliget élővilágának teljes körű rehabilitációját, megújítását.

Ahogy azt korábban már többször is elmondtuk, és a 2016. szeptember 21-én megtartott Liget Park Fórumon Persányi Miklós miniszteri biztos is megerősítette: a Városligetbe költöző új épületek mind olyan helyekre kerülnek, ahol jelenleg is épületek vagy burkolt felületek vannak, tehát nincs szó sem beépítésről, sem a zöldfelületek csökkenéséről. A projekt keretében a Liget teljes értékű zöldfelülete négyzetméterekben mérve is jelentősen növekedni fog. Azonban fontos kiemelni, hogy a Városliget mint közpark kertészeti fenntartásának elengedhetetlen része a beteg és balesetveszélyes fák eltávolítása és pótlása. Mindezekről dönteni azonban csak alapos, többoldalú és átlátható szakmai vizsgálatot követően, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával kerülhet sor. (A projekt keretében készült új, a 2016. május 17-i fakataszter frissített, a Garten Studio dendrológus szakemberei által felülvizsgált változata itt érhető el: http://api.ligetbudapest.hu/files/document/document/51/Városliget%20fakataszter.pdf)

A 2016. október 27-én megtartott Liget Park Fórumon Szaller Vilmos, a FŐKERT Nonprofit Zrt. faállomány-fejlesztési szakértője elmondta, hogy a Városligetben 7105 faegyed található. A szakember előadásában ismertette a fák állapotának felmérésével kapcsolatos vizsgálatok, műszeres mérések menetét, és azt, hogy ezek alapján miként jellemezhető a ligeti fák állapota. Kitért a fák, különösen az idős faegyedek ápolásával kapcsolatos feladatokra is. (Szaller Vilmos előadása itt érhető el: http://www.varosligetpark.hu/wp-content/uploads/2016/10/4_fo%CC%8Bkert_SZV.pdf)

A fent említett, októberi fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese is tájékoztatást nyújtott az egyes épületek, így a Néprajzi Múzeum építése kapcsán érintett fákról. Az előadásban elhangzott, hogy a Néprajzi Múzeum területén összesen 16 fa lesz érintett az építkezési munkálatok miatt. A mélyépítési tervek véglegesítésével azonban ebből a 16 érintett fából 4 helyben tartására lehetőség nyílt. Így összesen a Néprajzi Múzeum építése kapcsán 12 fa átültetése szükséges, melyek között van az a 4 fa is, amelynek átültetési előkészítési munkálatait júliusban megkezdtük. A további 8 fa mérete és egészségi állapota megengedi, hogy előkészítés nélkül, gépi technológiával a Ligeten belül átültessék.

A Városliget Zrt. - ahogy azt már a fent említett Fórumon is jelezte, illetve a faátültetések helyszínén kihelyezett molinókon, valamint a honlapján korábban többször is közzétette, és a sajtónak is megküldte – megkezdte a leendő Néprajzi Múzeum területe mellett élő néhány fa fél évig tartó felkészítését és megerősítését az elkövetkezendő átültetésekhez. (Kapcsolódó cikkünk: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/uj-fazisba-lepett-az-elokeszites-a-fak-gyoekereit-is-kezelik). Az új intézmény az 56-osok terének leburkolt, parkoló autókkal megszállt területére kerül ugyan, de a közvetlenül ott található néhány egyed Városligeten belüli átköltöztetése indokolt.

A Néprajzi Múzeum építése kapcsán előkészítendő fák részletes adatai a következők:

 

  • 14VL 203 045 - Platanus acerifolia (juharlevelű platán): 52+ év feletti, dendrológiailag értékes faj, az egyetlen valóban történeti fa 76 cm törzsátmérő, 10 m koronaátmérő
  • 14VL 203 041 - Quercus robur (kocsányos tölgy): 40-50 éves, dendrológiailag értékes faj, 60 cm törzsátmérő, 7 m koronaátmérő
  • 14VL 201 034 - Acer pseudoplatanus (hegyi juhar): dendrológiailag értékes faj, 44 cm törzsátmérő, 6 m koronaátmérő
  • 14VL 201 035 - Celtis occidentalis (nyugati ostorfa): 92+ éves, dendrológiailag közepesen értékes faj, 89 cm törzsátmérő, 14 m koronaátmérő.

 

A felkészítés jegyében korábban elvégezték a fák beöntözését a kertészeti szakemberek (a fák előkészítésével kapcsolatos cikkünket itt olvashatja: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/locsoljak-a-fakat-a-leendo-neprajzi-muzeumnal) és július második hetében újabb, a gyökérzetre irányuló előkészületi munkák is megtörténtek a területen (bár ezt egy néhány fős csoport kétségkívül igyekezett megakadályozni).

A fák előkészítésével és átültetésével kapcsolatos feladatokat a közel 50 éves tapasztalatot és 1 millió sikeres átültetést a háta mögött tudó német Opitz GmbH-ra és magyar partnerére, a Galapagos Zoo Service Kft.-re bíztuk. A német cég által kifejlesztett technológia Európában a legkorszerűbb, alkalmazásával hozzávetőlegesen 95 százalékos biztonsággal megmaradnak az átköltöztetett fák. (A cég által alkalmazott technológiáról az Opitz GmbH vezetőjének nyilatkozatát itt tekinthetik meg: https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=BN7IlEausGY)

 

A Néprajzi Múzeum építési engedélyezési tervdokumentációja teljes mértékben nyilvános, ahogyan a teljes engedélyezési eljárás is az.  Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója 2017. június 16-án bemutatta az új Néprajzi Múzeum terveit, amelyek ott megtekinthetőek voltak, de a sajtóban is elérhetőek: https://www.lokal.hu/2017-06-november-vegen-bezar-a-neprajzi-muzeum/ vagy http://rtl.hu/rtlklub/hirek/koltozik-a-neprajzi-muzeum. A múzeum kivitelezésével kapcsolatos mélyépítési közbeszerzés hamarosan elindul, a dokumentáció pedig tartalmazni fogja a fák átültetésével kapcsolatos terveket, amik szintén nyilvánosak lesznek.

 

A teljes Liget Budapest Projekt végrehajtása során felmerülhető faátültetések végleges száma jelenleg még nem határozható meg teljes pontossággal, hiszen egyes épületek tervezése, illetve a park megújításának, kiviteli terveinek készítése még folyamatban van. Amint tervezési folyamatok olyan fázisba kerülnek, hogy ezek az információk pontosan meghatározhatóak, a Városliget Zrt. azonnal, részletes dokumentációval alátámasztva nyilvánosságra fogja hozni azokat honlapján.

 

Bízunk benne, hogy valamennyi kérdésükre megnyugtató választ kaptak. A Városliget megújításával kapcsolatos összes információt, ahogy eddig is, a továbbiakban is nyilvánosságra hozunk a www.ligetbudapest.hu, illetve a www.varosligetpark.hu weboldalakon.

 

Budapest, 2017. július 18.

 

Dr. Gyorgyevics Benedek
Városliget Zrt.
Vezérigazgató

Sághi Attila
Városliget Zrt.
Műszaki vezérigazgató-helyettes

Back to top ▲