Hu | En | icon-facebook icon-youtube Instagram

Megkezdődött a park megújítása a Városligetben

Alapos előkészítő munkát követően megkezdődött a Városliget 100 hektáros parkjának megújítása. A munkálatok során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a parknak mindig legyenek olyan részei, amelyek a Liget-használók rendelkezésére állnak. Az első ütemben azok a fejlesztések valósulnak meg, amelyek a Ligetet leggyakrabban használó csoportok, a látássérültek, a környező iskolák, illetve a „kutyások” igényeit szolgálják. Megújul a Vakok kertje, létrejön egy korszerű sport központ, amely alkalmas az iskolai testnevelésórák megtartására is, valamint kialakításra kerül egy kutya élmény park. Mindezek mellett megújul a Szépművészeti Múzeum zöld környezete, hogy az épület felújításának befejezésével az azt övező természeti környezet is betölthesse funkcióját. Természetesen a Városligetben nem csak ezek a területek fognak a sportolni vágyók, illetve a kutyások rendelkezésére állni, a park további részeinek megújítása során újabb, korszerűen felszerelt területeket alakítanak majd ki a számukra. Cél továbbá, hogy a Városliget teljes mértékben akadálymentes legyen, hogy a fogyatékkal élők is zavartalanul használhassák.

A park megújításával kapcsolatos társadalmi egyeztetések több fórumon zajlottak. Persányi Miklós, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti feladatait felügyelő miniszteri biztos a 2016. szeptember 21. és 2017. szeptember 26. közötti időszakban összesen 7 Liget Park Fórumot tartott, amelyekre meghívást kapott a park fejlesztésével kapcsolatos álláspontja kifejtésére összesen 152, a ligetet használókhoz köthető társadalmi, és civil szervezet, a Városligetet körülvevő kerületek intézményeinek képviselői, és amelyeken ugyancsak részt vettek a tervezők, a park megújításáért felelős szakemberek.

A Városliget tájépítészeti pályázatán nyertes Garten Studio feladata volt, hogy a park terveinek kialakítása során részletes társadalmi egyeztetéseket folytasson a parkhasználók különböző csoportjaival, meghallgassa kéréseiket, figyelembe vegye észrevételeiket, és mindezeket olyan közös platformra hozza, amelynek eredményeként olyan, a park megújítására vonatkozó terv jön létre, amely a parkhasználók széles körét képes kiszolgálni. A Garten Studió 2016. október 26. és december 19. között összesen 17 egyeztető tárgyalást tartott, mintegy 60 szervezet részvételével, ahol a meghívottaknak szűkebb körben lehetőségük volt az igényeik, elképzeléseik részletekbe menő kifejtésére.

A párbeszéd során 118szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg összesen 558 észrevételt, javaslatot, illetve kérdést, amelyekre részletes választ kaptak, és amelyek 95%-át beépítették azokba a végleges tervekbe, amik a most megkezdődött kivitelezés alapjául szolgáltak. A társadalmi egyeztetések teljes anyaga video és prezentáció formájában megtekinthető: a http://www.varosligetpark.hu/ oldalon. 

Különleges játszótérrel bővül a megújuló Vakok Kertje 

A vakok és a gyengénlátók számos intézményének lakói, látogatói gyakori vendégek a parkban. Éppen ezért már a városligeti parkrehabilitáció első ütemében sor kerül a most leromlott állapotban, korszerűtlen felszerelésekkel rendelkező 9400 négyzetméteres Vakok Kertjének a megújítására és ehhez kapcsolódóan egy új sétány kialakítására. A vakok és gyengénlátók szervezeteinek a társadalmi vita szakaszában kifejezett kérése volt, hogy a park megújítása során maradjon meg a külvilágtól elzárt módon a Vakok Kertje, hogy a vakok a pihenés és kikapcsolódás közben biztonságban érezhessék magukat és értéktárgyaikat. Kérés volt, hogy javítsák meg a kerítést, hozzák rendbe az utakat, újítsák fel a meglévő épületet.

A megújult Vakok kertjének látványterve

A megújult Vakok kertjének látványterve 

Valamennyi kérésnek eleget téve a kertben a mainál jobban használható, a vakok igényeihez igazodó, akadálymentes kiszolgáló épület létesül, amelynek funkciója alapvetően nem változik. A vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedése kiemelkedően fontos, amit a tájékozódást is segítő burkolat kialakításával lehet a leginkább támogatni. Éppen ezért a meglévő sétautakat elbontják, és a már ismert nyomvonalon korszerű burkolattal építik újjá. A park növényzetének megújítása mellett létrejön egy egyedülálló játszótér a sérült gyerekek számára, ahol kültéri zenélő játékokat - hangsípot, ütős zenélő játékot – és integrált eszközöket helyeznek el.

További részletek

 

Új sportpályák létesülnek a környék iskolásainak

A Városliget parkjának megújítása keretében az iskolákkal folytatott egyeztetések alapján létrejön egy könnyen és rövid idő alatt megközelíthető sportpark, ezen belül egy 200 méteres futókör távolugró gödörrel és 2 multifunkciós pálya. A társadalmi egyeztetésben részt vett iskolák képviselői elmondták, hogy az egyik legfontosabb testnevelés órai tevékenység a futás, így elengedhetetlen az ehhez kapcsolódó felmérésekhez megfelelő helyet biztosítani. Éppen ezért a leghangsúlyosabb kérés volt egy teljes egészében átlátható, rekortán burkolatú futókör kialakítása, benne szintidő-mérésre alkalmas egyenes szakasszal. Ezen felül távolugrógödröt és két multifunkciós pályát is kértek a pedagógusok az egykori Pecsa felett jelenleg is használatban lévő, leromlott sportterület helyett, mégpedig egy tanóra keretein belül elérhető közelségben.

Az iskolások igényei alapján kialakított sportpálya látványterve

Az iskolások igényei alapján kialakított sportpálya látványterve

E kéréseket figyelembe véve a Vakok Kertje mellett elsősorban a közeli oktatási intézmények igényeinek kiszolgálására kialakítanak egy kisebb sportegységet, amely amellett, hogy alkalmas a testnevelési órák megtartására, iskolai időn kívül a Liget más látogatói által is használható lesz. 

További részletek

A kutyák nem csak szabadon szaladgálhatnak, de játszóteret is kapnak

A városligeti parkrehabilitáció első ütemének részeként több mint 5000 négyzetméterrel nő a park zöldterülete azáltal, hogy lebontják a korábbi állatorvosi rendelő romos és használaton kívüli épületeit, a körülöttük levő beton- és aszfaltburkolatot, és a területet visszaadják a zöld növényeknek. A park Hermina út felőli részén több mint 10 000 négyzetmétert fog érinteni a felújítás, amelynek részeként létrejön egy hatalmas kutya játszótér annak érdekében, hogy a kutyákat ne csak szabadon sétáltatni lehessen a Ligeten belül, hanem a gazdák és kedvenceik közös élményeket is szerezhessenek.

A kutyás szervezetekkel folytatott egyeztetések során megfogalmazódott az igény olyan terület kialakítására, ami alkalmas a szaladgáláshoz, fogócskázáshoz, ásáshoz. A gyep tehermentesítéséhez egy homokos területet is kértek a kutyatartók, a listájukon szerepelt továbbá egy vizes játszóhely. Alapvető igény mutatkozott még az itató és csutakoló alkalmatosságokra, a gazdák pihenését szolgáló utcabútorokra, illetve arra, hogy a terület kivilágítása reggel és este is legyen megoldott, hiszen a legtöbbeknek ilyenkor van ideje a kedvenceire.

A kutyás élménypark látványterve

A kutyás élménypark látványterve

A kutya élményparkon belül terepalakulatokkal megmozgatott játéktér jön létre olyan ügyességi elemek beépítésével, mint például szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak. A terepalakulatok tövében kisebb homokos felületeket hoznak létre, hogy a szabad ásás élményét biztosítani lehessen a kutyák számára. A játéktérhez kapcsolódóan a terület nyugati oldalán egyedi betonozott medencét magába foglaló vizes pancsolót alakítanak ki, egyik oldalán magasított peremmel.

További részletek

 

 

Back to top ▲