newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left
2020/02/29

A Városliget területére elrendelt változtatási tilalom miatt le kell állítani a Liget zöldfelületi fejlesztéseit

A Városliget területére elrendelt változtatási tilalom miatt le kell állítani a Liget zöldfelületi fejlesztéseit A Városliget Zrt. sajnálattal vette tudomásul, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Városligetre vonatkozó változatási tilalmat elrendelő előterjesztést, amelynek következtében, annak hatályba lépését követően le kell állítani a park zöldfelületét célzó fejlesztéseket. A társaság egyben értetlenül áll az előtt, hogy egy ilyen súlyú döntés előtt a szabályozási hatáskörében eljáró Főváros vezetése nem kívánt egyeztetni a park megújításáért törvényileg felelős, s annak tulajdonosi jogait gyakorló állami vagyonkezelő szervezettel.

Fontos hangsúlyozni, hogy a vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. törvény 20. §) alapján a főváros változtatási tilalma nem vonatkozik azon épületekre, amelyek már építési engedéllyel rendelkeznek.  Így zavartalanul folytatódhatnak a munkálatok a már épülő – Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza, Dózsa György úti mélygarázs - létesítmények esetében, és nem vonatkozik a tervezett, de jelenleg építés alatt nem álló épületekre, így az Új Nemzeti Galériára, a Magyar Innováció Házára és a Városliget Színházra sem, ugyanis azok is érvényes építési engedéllyel bírnak.
Baán László, a Liget Projekt miniszteri biztosa elmondta, hogy a Főváros semmiféle tényleges előzetes hatásvizsgálatot nem végzett el e nagy horderejű, hatásában nem az építési tevékenységre, hanem a városligeti zöldfejlesztésekre vonatkozó, azokat leállító döntése előtt. Érthetetlennek és értelmezhetetlennek tartja a változtatási tilalmat elrendelő intézkedés célját, amely a Főváros által kihirdetett klímavészhelyzetben, a zöldfejlesztés mindenek feletti prioritását meghirdető főpolgármester előterjesztésében került elfogadásra és semmilyen más gyakorlati hatása nincs, mint a budapestiek által már oly régóta várt városligeti parkmegújítás megállítása.  Véleménye szerint a mostani fővárosi döntéssel, amennyiben az hatályba lép, teljesen hiteltelenné válik a főpolgármester eddigi, szavakban a zöldfejlesztések prioritását hirdető politikája, hiszen a változtatási tilalom - amely minden építési engedéllyel nem rendelkező, értéknövelő változtatást megtilt - éppen abban a Városligetben állítja meg a zöldfejlesztéseket, ahol a terület megújítását célzó Liget projekt megvalósítását állítólag éppen a zöldfelületek érdekében akarta megakadályozni. 

A mostani döntés miatt az alábbi, már folyamatban lévő fejlesztések zöldfelületi munkái állnak le, noha azokat 2020 nyarán illetve őszén már birtokba is vehetnék a parkhasználók:

-    a városligeti Kis Botanikus kert megújítása és bővítése
-    az Ötvenhatosok terén kialakítandó zöld promenád
-    a multifunkcionális sportpályák megvalósítása
-    a két kilométeres, kivilágított futókör kialakítása
-    egy újabb kutyás élménypark megvalósítása
-    a Városligetben található felesleges beton- és aszfaltfelületek feltörése és visszazöldítése
Baán László szerint jól látható, hogy ezeknek a fejlesztéseknek a blokkolása senkinek nem lehet az érdeke, ezért arra kéri a Fővárost, hogy még hatályba lépés előtt vonják vissza a parkra és annak használóira nézve roppant káros rendelkezést és haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket a fejlesztővel.

A Városliget átfogó megújítását szolgáló Liget Budapest projekt az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti munkáját ötvözi egy, a millenniumi idők óta nem látott kulturális intézményfejlesztési programmal.  A projektnek köszönhetően – a főváros által megalkotott jelenleg hatályos Városligeti Építési Szabályzatban foglaltakkal összhangban - a park zöldfelülete több tízezer négyzetméterrel, a mostani 60 százalékról 65 százalékra nő, a park beépítettsége pedig 7 százalék alatt marad.

JOGI HÁTTÉRANYAG


A VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT ELRENDELNI TERVEZETT VÁLTOZTATÁSI TILALOMRÓL


A változtatási tilalom az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv. közhasználatú nevén: építési törvény) 20. §-a alapján önkormányzati rendeletben rendelhető el a helyi építési szabályzat - jelen esetben a VÉSZ – készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 évig.


A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.


A változtatási tilalom vonatkozik a zöldfelületekkel kapcsolatos munkákra is. Mivel az építési törvény hatálya a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra is kiterjed (1. § (1) bekezdés h) pont), ezért egyértelmű, hogy a városligeti park zöldfelületeinek értéknövelő fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek is bele tartoznak az értéknövelő, és ezért tilalom alá eső változtatás körébe. Ezt a törvényhez kapcsolódó indokolás is megerősíti az alábbiak szerint:


 „A törvény a korábban használt „telekalakítási és építési tilalom” fogalma mellett bevezeti a „változtatási tilalom” fogalmát, melynek lényege továbbra is a kitűzött településrendezési célok megvalósíthatóságának biztosítása. Lényeges különbség, hogy a változtatási tilalommal terhelt ingatlanon semmiféle értéknövelő változtatás (erre utal a név is) nem hajtható végre, nem csak a telekalakítással és építéssel járó változtatás.”

Ajánlott Hírek