newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left

Nyilvános a Városligeti Faápolási Protokoll

2017/09/28

A Liget Budapest Projekt megvalósítását koordináló Városliget Zrt. a Liget teljes zöldfelületéért felelős, így különös gondot fordít a mintegy 7100 egyedet számláló faállomány kezelésére, gondozására. Ezen feladatok kiterjednek a fás szárú növények ápolására, szakszerű kezelésére; így különösen a víz- és tápanyag-utánpótlásra, metszésre, növény-egészségügyi beavatkozásokra, pótlásokra, emberi életet-, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolítására, ifjításokra, állag megóvására és nyilvántartásra.

A faegyedek egészségének megőrzése érdekében különösen fontos, hogy csak az indokolt beavatkozásokat végezzék el rajtuk, a lehető legszakszerűbben. Hogy ezt elérjük, elengedhetetlen a fák alapos, minden kertészeti szempontra kiterjedő felmérése, mely alapján meghatározható a megfelelő kezelés. A Városliget Zrt. pontosan ezért egy többlépcsős vizsgálati rendszert alakított ki, melyben segítségére voltak a legkiválóbb kertészeti és dendrológus szakemberek is.

Ez a fakezelési mechanizmus a hatályos jogszabályokon alapul, de azoknál sokkal szigorúbb követelményeket ír elő. Így garantálható a fák mindenre kiterjedő ápolása, a kezelést megelőző szakmai érvek és dokumentumok pedig mindenki számára érthetőek, átláthatóak és egyszerűen hozzáférhetőek lesznek.

Az elmúlt évek felhalmozott tapasztalatai alapján elérkezett az idő, hogy ezt az eljárásrendet a Városliget Zrt. egységes szerkezetbe foglalja és elérhetővé tegye a honlapján, így a Ligetben történő kertészeti munkálatok, illetve azok előkészítése, megalapozottsága a jövőben mindenki számára szabadon hozzáférhető lesz. Ezt az eljárásrendet hívjuk Városligeti Faápolási Protokollnak:

A Főkert Zrt. felmérése szerint a városligeti fák nyolcvanöt százaléka ápolásra szorul, tizenkét százaléka pedig egyenesen balesetveszélyes. Egy komplex ökológiai felmérés azt is kimutatta, hogy a közpark szegényes élővilága igencsak magán viseli a több évtizedes gondozatlanság nyomait. A felújításnál kiemelten fontos szempont a balesetveszély kiküszöbölése. Miközben a Városliget Zrt. a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el a fák kezelésének ügyében – számos szakembert integráltak a faállománnyal kapcsolatos vizsgálatokba –, mint a terület kezelője, felelősséggel tartozik azért, hogy Városligetben álló fák ne okozzanak balesetet, ne veszélyeztessék a park használóinak épségét..  

Bármilyen fákkal kapcsolatos munkát, ápolást vagy átültetést természetesen egy előzetes és igen összetett vizsgálatnak kell megelőznie – így van ez a Városligetben is. A Faápolási Protokoll alapján végzett favizsgálat célja a növény és közvetlen környezetének figyelembevételével a fa fizikai és élettani tulajdonságainak leírása, a lehetséges veszélyforrások felderítése és minél részletesebb kivizsgálása, mely egy többszintű eljárás.

A fák első állapot meghatározása a fakataszteri bejárásokon történik. Ez a módszer elsősorban a fa egyes szerveinek vizsgálata, áttekintése, lényegében egy általános állapotvizsgálat, mely alapján a Városliget fakatasztere is elkészült:

 https://ligetbudapest.hu/storage/cms/V%C3%A1rosliget%20fakataszter.pdf

Amennyiben a fakataszteri ellenőrzéskor nem állapítható meg egyértelműen a fa állapota és kora, akkor további részletes vizsgálatot is végeznek. A Városliget fáinak a gondozását végző Főkert Zrt. vizsgálati módszere nemzetközileg elfogadott, évtizedek óta fadiagnosztikával foglalkozó szakértők, szakmai szervezetek eljárásai alapján dolgozták ki. A favizsgálat összetett folyamat, egyes elemei egymásra épülnek; a vizsgálat addig folyik, amíg egyértelmű eredmény nem születik. A vizsgálatot legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező, a fa élettani és fizikai tulajdonságait jól ismerő, „fából olvasni tudó” szakemberek, dendrológusok végzik. A vizsgálatok lezárulta után, a folyamatban részvevő összes szakértő véleményének figyelembevételével születik döntés a fa további sorsáról.

A most nyilvánosságra hozott Városligeti Faápolási Protokoll a garancia arra, hogy a szakemberek hozzáadott tudása alapján, a jogszabályi környezetnek megfelelően és a közvélemény számára is teljes mértékben átláthatóan zajlik majd le a faállomány megújítása Budapest kedvenc közparkjában.

Ajánlott Hírek