newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left

Válasz a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport megkeresésére

2017/07/27
 Greenpeace Magyarország
Gadó György Pál kampányfelelős részéreLevegő Munkacsoport
Horváth Zsolt projektvezető részére  Tisztelt Gadó György Pál Úr! Tisztelt Horváth Zsolt Úr!Köszönettel vettük nyílt levelüket a Liget megújításával kapcsolatban. A Városliget Zrt. számára kiemelten fontos, hogy az épített és természeti környezet évszázados összhangja miatt méltán népszerű Városliget megújítása széles társadalmi érdeklődés mellett, teljes transzparenciával valósuljon meg.A Liget Budapest Projekt megvalósításával megbízott Városliget Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi egészséges fát megtartson, a betegeket kezelje és a Liget Budapest Projekt eredményeként megújuljon a park növény- és állatvilága. (A korábbi, Városligeten belüli sikeres faátültetésekről itt tájékozódhat: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/remekul-vannak-az-atultetett-fak-a-liget-koezepen)Persányi Miklós miniszteri biztos vezetésével több hónapon át tartó széleskörű társadalmi egyeztetés zajlott, amelynek során 118, elsősorban a Városligetet aktívan használó szervezet, intézmény és közösség összesen 558 észrevételt és javaslatot fogalmazott meg a Liget parkjának fejlesztésével kapcsolatban (a szervezetektől érkezett felvetéseket, és az azokra adott válaszokat itt tekinthetik meg: http://www.varosligetpark.hu/?page_id=296). Mindezek nagy részét – mintegy 90%-át – ténylegesen sikerült is befogadni, így be is kerültek a Garten Studio parkrehabilitációs vázlatterveibe, amelyeket a 2017. június 9-én megrendezett Liget Park Fórumon mutattak be (az előadásról készült videofilmet itt tekintheti meg: http://www.varosligetpark.hu/?page_id=58). Az eseményen a meghívott több mint száz szervezet – így mások mellett a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport is – részletekbe menően megismerhette a Városliget élővilágának teljes körű rehabilitációját, megújítását.Ahogy azt korábban már többször is elmondtuk, és a 2016. szeptember 21-én megtartott Liget Park Fórumon Persányi Miklós miniszteri biztos is megerősítette: a Városligetbe költöző új épületek mind olyan helyekre kerülnek, ahol jelenleg is épületek vagy burkolt felületek vannak, tehát nincs szó sem beépítésről, sem a zöldfelületek csökkenéséről. A projekt keretében a Liget teljes értékű zöldfelülete négyzetméterekben mérve is jelentősen növekedni fog. Azonban fontos kiemelni, hogy a Városliget mint közpark kertészeti fenntartásának elengedhetetlen része a beteg és balesetveszélyes fák eltávolítása és pótlása. Mindezekről dönteni azonban csak alapos, többoldalú és átlátható szakmai vizsgálatot követően, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával kerülhet sor. (A projekt keretében készült új, a 2016. május 17-i fakataszter frissített, a Garten Studio dendrológus szakemberei által felülvizsgált változata itt érhető el: https://ligetbudapest.hu/storage/cms/Városliget%20fakataszter.pdf)A 2016. október 27-én megtartott Liget Park Fórumon Szaller Vilmos, a FŐKERT Nonprofit Zrt. faállomány-fejlesztési szakértője elmondta, hogy a Városligetben 7105 faegyed található. A szakember előadásában ismertette a fák állapotának felmérésével kapcsolatos vizsgálatok, műszeres mérések menetét, és azt, hogy ezek alapján miként jellemezhető a ligeti fák állapota. Kitért a fák, különösen az idős faegyedek ápolásával kapcsolatos feladatokra is. (Szaller Vilmos előadása itt érhető el: http://www.varosligetpark.hu/wp-content/uploads/2016/10/4_fo%CC%8Bkert_SZV.pdf)A fent említett, októberi fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese is tájékoztatást nyújtott az egyes épületek, így a Néprajzi Múzeum építése kapcsán érintett fákról. Az előadásban elhangzott, hogy a Néprajzi Múzeum területén összesen 16 fa lesz érintett az építkezési munkálatok miatt. A mélyépítési tervek véglegesítésével azonban ebből a 16 érintett fából 4 helyben tartására lehetőség nyílt. Így összesen a Néprajzi Múzeum építése kapcsán 12 fa átültetése szükséges, melyek között van az a 4 fa is, amelynek átültetési előkészítési munkálatait júliusban megkezdtük. A további 8 fa mérete és egészségi állapota megengedi, hogy előkészítés nélkül, gépi technológiával a Ligeten belül átültessék.A Városliget Zrt. - ahogy azt már a fent említett Fórumon is jelezte, illetve a faátültetések helyszínén kihelyezett molinókon, valamint a honlapján korábban többször is közzétette, és a sajtónak is megküldte – megkezdte a leendő Néprajzi Múzeum területe mellett élő néhány fa fél évig tartó felkészítését és megerősítését az elkövetkezendő átültetésekhez. (Kapcsolódó cikkünk: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/uj-fazisba-lepett-az-elokeszites-a-fak-gyoekereit-is-kezelik). Az új intézmény az 56-osok terének leburkolt, parkoló autókkal megszállt területére kerül ugyan, de a közvetlenül ott található néhány egyed Városligeten belüli átköltöztetése indokolt.A Néprajzi Múzeum építése kapcsán előkészítendő fák részletes adatai a következők: 14VL 203 045 - Platanus acerifolia (juharlevelű platán): 52+ év feletti, dendrológiailag értékes faj, az egyetlen valóban történeti fa 76 cm törzsátmérő, 10 m koronaátmérő14VL 203 041 - Quercus robur (kocsányos tölgy): 40-50 éves, dendrológiailag értékes faj, 60 cm törzsátmérő, 7 m koronaátmérő14VL 201 034 - Acer pseudoplatanus (hegyi juhar): dendrológiailag értékes faj, 44 cm törzsátmérő, 6 m koronaátmérő14VL 201 035 - Celtis occidentalis (nyugati ostorfa): 92+ éves, dendrológiailag közepesen értékes faj, 89 cm törzsátmérő, 14 m koronaátmérő. A felkészítés jegyében korábban elvégezték a fák beöntözését a kertészeti szakemberek (a fák előkészítésével kapcsolatos cikkünket itt olvashatja: http://ligetbudapest.hu/kozerdeku/locsoljak-a-fakat-a-leendo-neprajzi-muzeumnal) és július második hetében újabb, a gyökérzetre irányuló előkészületi munkák is megtörténtek a területen (bár ezt egy néhány fős csoport kétségkívül igyekezett megakadályozni).A fák előkészítésével és átültetésével kapcsolatos feladatokat a közel 50 éves tapasztalatot és 1 millió sikeres átültetést a háta mögött tudó német Opitz GmbH-ra és magyar partnerére, a Galapagos Zoo Service Kft.-re bíztuk. A német cég által kifejlesztett technológia Európában a legkorszerűbb, alkalmazásával hozzávetőlegesen 95 százalékos biztonsággal megmaradnak az átköltöztetett fák. (A cég által alkalmazott technológiáról az Opitz GmbH vezetőjének nyilatkozatát itt tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=BN7IlEausGY) A Néprajzi Múzeum építési engedélyezési tervdokumentációja teljes mértékben nyilvános, ahogyan a teljes engedélyezési eljárás is az.  Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója 2017. június 16-án bemutatta az új Néprajzi Múzeum terveit, amelyek ott megtekinthetőek voltak, de a sajtóban is elérhetőek: https://www.lokal.hu/2017-06-november-vegen-bezar-a-neprajzi-muzeum/ vagy http://rtl.hu/rtlklub/hirek/koltozik-a-neprajzi-muzeum. A múzeum kivitelezésével kapcsolatos mélyépítési közbeszerzés hamarosan elindul, a dokumentáció pedig tartalmazni fogja a fák átültetésével kapcsolatos terveket, amik szintén nyilvánosak lesznek. A teljes Liget Budapest Projekt végrehajtása során felmerülhető faátültetések végleges száma jelenleg még nem határozható meg teljes pontossággal, hiszen egyes épületek tervezése, illetve a park megújításának, kiviteli terveinek készítése még folyamatban van. Amint tervezési folyamatok olyan fázisba kerülnek, hogy ezek az információk pontosan meghatározhatóak, a Városliget Zrt. azonnal, részletes dokumentációval alátámasztva nyilvánosságra fogja hozni azokat honlapján. Bízunk benne, hogy valamennyi kérdésükre megnyugtató választ kaptak. A Városliget megújításával kapcsolatos összes információt, ahogy eddig is, a továbbiakban is nyilvánosságra hozunk a www.ligetbudapest.hu, illetve a www.varosligetpark.hu weboldalakon. Budapest, 2017. július 18. Dr. Gyorgyevics Benedek
Városliget Zrt.
VezérigazgatóSághi Attila
Városliget Zrt.
Műszaki vezérigazgató-helyettes
Ajánlott Hírek