newsletter fb youtube insta nav-arrow-left nav-arrow-right nav-arrow-long-right nav-arrow-long-left
2020/02/24

Baán László nyílt levele Karácsony Gergely főpolgármester úrhoz

Tisztelt Főpolgármester úr!

Ön közismerten már sok éve figyelemmel kíséri és több elemében opponálja az ország történetében száz éve nem látott léptékű, s ma egész Európában egyedülálló komplexitású és nagyságú közparkmegújítási és -fejlesztési programját, a Liget Budapest projektet. Az elmúlt évek során - az igen jelentős véleménykülönbségek dacára - mindvégig korrekt és tárgyszerű munkakapcsolat állt fenn köztünk és remélem, hogy ez a jövőben is így fog maradni.
A Fővárosi Önkormányzat honlapján olvasható a Közgyűlés soron következő, február 26-i ülésére előterjesztett anyagok között a Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló, Ön által előterjesztett javaslat. Kerpel-Fronius főpolgármester-helyettes úr szíves Facebook-közléséből tudható, hogy a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó előterjesztés szándéka egy február 10-i megbeszélés alapján fogalmazódott meg, vagyis szűk 10 nap alatt született meg ez a Közgyűlés számára most előterjesztett javaslat.


A változtatási tilalom tervezett elrendelése az aktuális jogszabályi előírások szerint nem érinti és nem is érintheti az érvényes és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező beruházási munkálatokat, függetlenül attól, hogy azok az adott beruházás milyen fázisában tartanak, így természetesen sem a már épülő, sem pedig a még meg nem kezdett, s az Önök álláspontja szerint meg sem építendő épületekre nem vonatkozik ez a tilalom. Annál inkább vonatkozik a zöld fejlesztésekre, a parkfelület megújítására, bővítésére és a parkhasználathoz kapcsolódó ligeti létesítmények (pl. a kis botanikuskert rehabilitációja, az új futókör, a játszóterek, sétányok) megvalósítására: a változtatási tilalom minden, építési engedéllyel nem rendelkező, értéknövelő beruházást tilt, vagyis egyetlen fa vagy bokor sem ültethető el, egyetlen négyzetméternyi zöldfelület sem újítható meg a tilalom fennállása alatt, amely tilalom a Városligeti Építési Szabályzat tervezett módosításának elfogadásáig, de legfeljebb három évig tarhat. (Az előterjesztés az építési szabályzat elfogadására egyébként semmiféle konkrét határidőt nem prognosztizál.)


A klímavészhelyzet fővárosi kihirdetése után Ön többször kifejtette, hogy erre azért volt szükség, hogy az ezt követően zsinórmértékül szolgáljon minden egyes fővárosi döntéshez. (Ha már klímavészhelyzet és közparkvédelem és zöldprioritás, akkor különösképpen szomorú jel, hogy az előterjesztő szerint a Városliget Budapest legnagyobb közparkja, elfeledkezve a tényleg legnagyobbról, noha annak is a Főváros a gazdája.) Az persze érthető, hogy ha egyszer vészhelyzet van, akkor vészhelyzet van, s nem lehet az előzetes egyeztetésekkel és a szakmai előkészítéssel sokat pepecselni. (Hozzáteszem, ugyancsak a mostani közgyűlési anyagok között található a Városliget másik oldalán lévő Biodóm, azaz a Pannon Park beruházásának felülvizsgálatára irányuló előterjesztés, amely ezzel szemben egy rendkívül generózus, 4-5 hónapos határidővel tervez tisztán látni a Biodóm beruházás valós helyzetét és az abból következő teendők elrendelését illetően.) Mindazonáltal meglehetősen abszurd, hogy a zöldfejlesztések abszolút prioritásának meghirdetése után, az azok szimbólumává emelt, úgynevezett ligetvédelem égisze alatt, az éppen kihirdetett klímavészhelyzet kellős közepén az Ön előterjesztésében egy olyan javaslat készült el és került beterjesztésre viharos gyorsasággal, amely hatásában mindenekelőtt egy zöldfejlesztési tilalmat jelent.


Amennyiben legalább egy másik választási ígéret - a fővárosi döntések alapos, valamennyi érintett véleményét mérlegelő, szakmailag minden oldalról, párbeszédben megalapozott előkészítése - megvalósult volna, ilyen színvonalú, hatásában ennyire vállalhatatlan előterjesztés biztos nem kerülhetne a Közgyűlés elé. A változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó, most beterjesztett javaslat előkészítése során azonban a Főváros nem egyeztetett annak hatásairól a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelőjével, a Liget projekt lebonyolításáért felelős Városliget Zrt-vel, annak ellenére, hogy a Zrt. az egyeztetési készségét hivatalosan, írásban is kifejezte.


Minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy az előterjesztés mellékleteként, „Előzetes hatásvizsgálat” fedőnév alatt benyújtott szóhalmaz az égadta világon semmit nem mutat be a döntésre jogosult Közgyűlés számára azokból a hatásokból, amit ez a tilalom a Városligetben zajló megújítási munkálatokra nézve jelent. Ilyen értékelhetetlen minőségű alátámasztást, „hatásvizsgálatot” mintegy három évtizedes közigazgatási tapasztalatom alatt még nemigen láttam, s teljesen kizártnak tartom, hogy ez a Városházán régóta dolgozó, kiváló szakemberek egyetértő láttamozásán átment volna az előterjesztés 10 napos kihordási ideje alatt. Hadd idézzem szó szerint és teljes terjedelemben a „hatásvizsgálat” azon részét, amely a tervezett jogszabály, azaz a változtatási tilalom társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait mutatja be: „A rendelet megalkotását követően a társadalomra, gazdaságra és költségvetésre gyakorolt hatása a Városliget Építési Szabályzat módosításnak jóváhagyásáig várható.” Ennyi. Előterjesztő még ahhoz sem vette a fáradtságot, hogy ha már csak egyetlen mondatnyi hatást prognosztizál, akkor legalább nyelvtanilag a rendelet hatásairól beszéljen, s ne azoknak az időbeli hatályáról.
Ez a semmitmondó, semmit be nem mutató „hatásvizsgálat” nem pusztán az intézkedés következményei, a városligeti zöldfejlesztésekre gyakorolt hatása iránti legteljesebb felelőtlenséget jelenti, hanem egy mélyen lekezelő attitűdről tanúskodik egyfelől a döntéshozó Közgyűlés tagjai, másfelől  mindazon sok száz, elkötelezett szakember irányába, akik évek óta - senki, még a legradikálisabb „ligetvédők” által sem megkérdőjelezett területen és módon - dolgoznak a Városliget lepusztult állapotának megújításán.


Tisztelt Főpolgármester úr! Bár ezt az előterjesztést nagy valószínűséggel Ön csak aláírásra, „késztermékként” kapta meg, ám aláíróként, beterjesztőként mégis Ön viseli érte a felelősséget. Ha a zöldfelületi fejlesztések iránti elkötelezettsége nem puszta politikai lózung, s ha ennek a tilalomnak nem az a valós célja, hogy a kormány által célul kitűzött és immár folyamatban lévő ligeti parkrehabilitációt és zöldfelületi fejlesztéseket hónapokra vagy akár még hosszabb időre befagyassza, megvalósulásukat ellehetetlenítse, akkor kérem vonja vissza ezt a javaslatot, adjon időt a valós egyeztetésre, hadd ismerhessük meg a kormányzati fejlesztői oldalon is az intézkedés valós céljait, és a következő közgyűlésre - ha egyáltalában bármilyen formában szükségesnek bizonyul - már ezen egyeztetésekre is figyelemmel kerüljön vissza az előterjesztés. 
Tisztelettel:
Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

Ajánlott Hírek